Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Vasmann 

www.vasmann.pl 

(„Sklep”) 

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

DENIS TOMASZ MARTIN, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Denis Martin Vasmann, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7811849081, nr REGON 385912464, ul. Swarzędzka 11, 62-006 Kobylnica. 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: sklep@vasmann.pl. 

TWOJE UPRAWNIENIA 

Przysługuje Ci prawo żądania: 

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO), 

ich sprostowania (art. 16 RODO), 

usunięcia (art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). 

A także prawo: 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO); 

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień

przeglądarki. 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań. 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1 

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?

obowiązek prawny, związany z rachunkowością, 

umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia2. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

W jakim celu?

dostosowanie Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?jeśli nie wyrazisz swojej opinii - przez czas wynoszący 5 lat od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię - do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego dalszym rozwojem* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

3. Założenie konta w Sklepie 

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia4. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, 

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na 

zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w 

przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą 

przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy 

komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje 

umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną 

zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umowąJak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa 

do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią 

nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia 

tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy 

roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* 

Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych 

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników 

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

6. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?

wysyłanie newslettera

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)Jak długo?

do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług7. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami 

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

PUBLIKOWANIE DANYCH 

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. 

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz. DZIAŁANIA ANALITYCZNE 

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

PLIKI COOKIES 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); 

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach: 

statystycznych 

marketingowych 

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: 

Firefox 

Chrome 

Safari 

Internet Explorer / Microsoft Edge 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 6 miesięcy od ostatniej wizyty w Sklepie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

usunąć pliki cookies, 

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. 

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄprzebywanie na stronie Sklepu 

z ustawieniami zezwalającymi 

podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca

na prowadzenie działań 

marketingowych 

podmiot zapewniający dostawę towaru nie ma miejsca 

dostawca oprogramowania ułatwiającego 

prowadzenie działalności (np. 

nie ma miejsca 

oprogramowanie księgowe) 

złożenie zamówienia w Sklepie 

biuro rachunkowe nie ma miejsca 

podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejscaA ponadto: 

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookies. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub przechowywanie. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystania plików Cookies.